برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Rope into

Rope into را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ن م
Convince
متقاعد کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rope into مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )