برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1359 100 1

Richness


معنی: غنا، تمول
معانی دیگر: توانگری، دولتمندی، پری، پرمایگی، سنگینی، خوش رنگی، رونق، زیادی

واژه Richness در جمله های نمونه

1. the richness of the soil offered unlimited opportunities for agricultural activity
غنی بودن خاک فرصت‌های نامحدودی را برای فعالیت کشاورزی بوجود می‌آورد.

2. The town's importance lies in the richness and quality of its architecture.
[ترجمه ترگمان]اهمیت شهر در غنا و کیفیت معماری آن نهفته‌است
[ترجمه گوگل]اهمیت شهر در ثروت و کیفیت معماری آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The richness and variety of marine life.
[ترجمه ترگمان]غنا و تنوع حیات دریایی
[ترجمه گوگل]غنای و تنوع حیات دریایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Few cities in Europe can match the cultural richness of Berlin.
[ترجمه ترگمان]تعداد کمی از شهرهای اروپا می‌توانند با غنای فرهنگی برلین رقابت کنند
[ترجمه گوگل]چند شهر در اروپا می تواند ثروت فرهنگی برلین را با هم مقایسه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We were impressed by the great richness of detail in her painting.
[ترجمه ترگمان]ما ت ...

مترادف Richness

غنا (اسم)
affluence , wealth , exuberance , richness , enrichment , music , singing , song , opulence
تمول (اسم)
wealth , richness

معنی Richness در دیکشنری تخصصی

richness
[عمران و معماری] پرمایه بودن
[نساجی] سیری رنگ - پرمایه بودن رنگ - پرپشت بودن - سرشار بودن
[آمار] کثرت گونه ها

معنی کلمه Richness به انگلیسی

richness
• wealth, affluence; luxuriousness, grandeur

Richness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
پرمایگی
زیزی
در مهندسی نفت به معنای مواد آلی زیاد در سنگ منشا است
na
ثروت
m
بی نیازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی richness
کلمه : richness
املای فارسی : ریچنس
اشتباه تایپی : قهزادثسس
عکس richness : در گوگل

آیا معنی Richness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )