برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1435 100 1

Reward

/rəˈwɔːrd/ /rɪˈwɔːd/

معنی: جایزه، اجر، مژدگانی، انعام، عوض، پاداش، مزد، سزا، اجر دادن، سزا دادن، پاداش دادن، عوض دادن
معانی دیگر: داشاد، داشن، (مجازی) نعمت، مزیت، محسنه، مژدگانی دادن، جایزه دادن، ثواب، تلافی، عو­

بررسی کلمه Reward

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sum of money or something else of value that is promised to someone for the capture of criminals, return of stolen property, or other service.
مترادف: bounty, remuneration
متضاد: punishment

(2) تعریف: anything that satisfies or pleases, as a return for something done.
مترادف: payment, payoff
مشابه: prize, stake

- His praise is a good reward.
[ترجمه ترگمان] تحسین او پاداش خوبی است
[ترجمه گوگل] ستایش او یک پاداش خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: rewards, rewarding, rewarded
مشتقات: rewardable (adj.), rewardless (adj.), rewarder (n.)
(1) تعریف: to provide recompense for (something done).
مترادف: remunerate, repay
مشابه: reimburse

- She rewarded his efforts.
[ترجمه ترگمان] او به تلاش‌های خود پاداش داد
[ترجمه گوگل] او تلاش های خود را به پاداش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) ...

واژه Reward در جمله های نمونه

1. a reward of $1000 has been offered for the return of the lost ring
جایزه‌ای به مبلغ هزار دلار بابت پس دادن انگشتر گمشده پیشنهاد شده است.

2. in reward for your sincere services . . .
به پاداش خدمات صادقانه‌ی شما . . .

3. the reward for his actions
سزای کارهای او

4. a liberal reward
پاداش بزرگ

5. a merited reward
پاداش سزاوار

6. a munificent reward
پاداش سخاوتمندانه

7. god will reward you for your good deeds
خداوند اجر نیکوکاری‌های تو را خواهد داد.

8. we must reward their efforts
ما بایستی به کوشش‌های آنان پاداش بدهیم.

9. he used to reward his friends and repay his enemies
به دوستانش پاداش می‌داد و بدی دشمنانش را تلافی می‌کرد.

10. if he dies, the reward will pass to his wife
اگر بمیرد جایزه به زنش خواهد رسید.

11. they gave him a reward for having saved a child
به خاطرنجات یک کودک به او جایزه دادند.

12. his misdeeds have met their due reward
اعمال بد او سزای خود را دریافت کرده‌اند.

...

مترادف Reward

جایزه (اسم)
testimonial , meed , award , prize , bonus , reward , trophy , premium , pewter , guerdon
اجر (اسم)
award , reward , wage , remuneration , defrayal , punishment
مژدگانی (اسم)
award , reward
انعام (اسم)
bounty , gratuity , tip , award , prize , bonus , reward , premium , baksheesh , largess , service charge , pourboire
عوض (اسم)
substitute , exchange , change , shift , compensation , recompense , reparation , reward , quid pro quo , surrogate , succedaneum , stand-in
پاداش (اسم)
quittance , gratuity , testimonial , compensation , retaliation , retribution , meed , reward , remuneration , fee , comeuppance , guerdon
مزد (اسم)
pension , compensation , reward , wage , fee , wages , hire
سزا (اسم)
requital , retribution , reward , remuneration , punishment
اجر دادن (فعل)
reward
سزا دادن (فعل)
punish , reward , remunerate , requite
پاداش دادن (فعل)
compensate , reward , remunerate , requite
عوض دادن (فعل)
recompense , compensate , reward , give in exchange

معنی عبارات مرتبط با Reward به فارسی

چیزیکه ادم را بکار کردن تشویق میکندپاداش است
سزاوارپاداش است

معنی Reward در دیکشنری تخصصی

reward
[ریاضیات] تنبیه، جایزه، تشویق، پاداش

معنی کلمه Reward به انگلیسی

reward
• prize, award; money that is offered in return for information leading to the arrent of a criminal (or the return of lost property); recompense, benefit received as payment for a service
• give a reward, recompense someone for a service
• a reward is something that you are given because you have done something useful or good.
• to reward someone means to give them something because they have done something useful or good.
• see also rewarding.
reward and punishment
• method of rewarding good deeds and punishing transgressions, stick and carrot method
pecuniary reward
• financial reward
virtue is its own reward
• a good deed provides its own reward, satisfaction from doing a good deed is the reward

Reward را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

somi
تشویق
سمیرا ق
تحسین
سانیا
فایده
حدیث
مژدگانی_تشویقی
na
به سوی به طرفه
atanaz
sth given or received in return of work,merit,or services
jahanaks.blog.ir
اصطلاحا "یِر به یِر" شدن، تلافی متقابل
عبدالخلیل قوطوری
riˈw�rd-reward-ریوُرد= اسم:پاداش ،اجر،مزد،جایزه،انعام،مژدگانی ،سزا،عوض،فعل:پاداش دادن،اجردادن،عوض دادن ،سزا دادن-
-reward در زبان ترکی رِوُا وِرد=(رِوُا=لیاقت ،مناسب،سزاوار، رِوُا بولسا هر ایش اِدرین=مناسب بدانم هرکاری می کنم ، هرایش اِدسم سانقا روُا=هرکاری بکنم سزاوارش (لایق اش)هستی (ازجنبۀ مثبت یا منفی) (وِرد=دادن از فعل وِرمک = دادن )=هرچیزی را براساس لیاقت وسزاواری اش به کسی دادن ،روا دانستن
ارتباط کلمات فارسی ،انگلیسی با زبان ترکی وبلاک- poladabady@blogfa.com
فرزاد ک پ
Awards vs. Rewards.
An award is a special prize such as the Oscar. It is usually connected to a contest or social event.
A reward can be anything you get for making an effort, or as an incentive, say like cash back in credit cards, or miles, even a small cookie for "being good."
Award بطور کلی جوایز ویژه ای مثلAcademy Awards(که بااسمthe Oscars نیز شناخته میشود) که جایزه ی اسکار یکی از 9جایزه ی آن میباشد. جوایز دیگری مثل:سایر جوایز رویدادهای اجتماعی .فرهنگی و...
Tony Award/Booker Prize/Emmy Award/Grammy Awards/Golden Globe Award/

Reward بطور کلی از هرنوع پاداش که با عنوان انگیزشی یا قدردانی یا .... بصورت پول نقد یا کارت اعتباری ..... داده میشود. یا حتی شکولاتی که به کودکی بعنوان خوب بودن داده شود.

هر چیزی که به رسمیت شناختن خدمات، تلاشها و یا دستاوردها داده می شود.
"the holiday was a reward for 40 years' service with the company" "تعطیلات پاداش 40 سال خدمات در شرکت"
امیر زمانی
جعاله(تخصصی حقوق)
محدثه فرومدی
نافع بودن، منفعت رساندن
jahanaks.blog.ir
معادل "جعاله" در فارسی در متون حقوقی
متین خدایی
پاداش، جایزه
Shima
جایزه
مزیت
بهمن عنایتی کاریجانی
هو
پاداش ،جایزه.
فارسی را پاس بداریم.
Reward Contract Sukuk
اوراق صکوک قرارداد جعاله
اوراق صکوک منفعت.
اجرت
جعل
دستمزد
uSER
جایزه
Six wins reward = جایزه ی ۶ تا بُرد
پروین
مزیت
افشین گلچین
عبدالخلیل قوطوری این سایت جامع وزیبا را با چرندیات ساختگی نابود کرده .....واقعا متاسفم !
SSB 💫
تقویت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reward
کلمه : reward
املای فارسی : ریوارد
اشتباه تایپی : قثصشقی
عکس reward : در گوگل

آیا معنی Reward مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )