برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Reward on Performance

Reward on Performance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
پاداش عملکرد، پاداش برمبنای عملکرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Reward on Performance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )