برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1422 100 1

Retentive goal

معنی Retentive goal در دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] هدف ابقائی

Retentive goal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Retentive goal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )