برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

Respiratory

/ˈrespərəˌtɔːri/ /rɪˈspɪrətr̩i/

معنی: تنفسی
معانی دیگر: دمزنشی، وابسته به دمزنی، دمزنی

بررسی کلمه Respiratory

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, relating to, or used in respiration.

واژه Respiratory در جمله های نمونه

1. respiratory diseases
بیماری‌های تنفسی

2. respiratory embarrassment
اشکال تنفسی

3. the respiratory passage
مجرای تنفسی

4. These gases would seriously damage the patient's respiratory system.
[ترجمه ترگمان]این گازها به طور جدی به دستگاه تنفسی بیمار آسیب خواهند زد
[ترجمه گوگل]این گازها به طور جدی به سیستم تنفسی بیمار آسیب می رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The warning signs of the illness are respiratory problems and dizziness.
[ترجمه ترگمان]علائم هشدار بیماری، مشکلات تنفسی و سرگیجه هستند
[ترجمه گوگل]علائم هشدار دهنده این بیماری مشکلات تنفسی و سرگیجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The old man suffers from respiratory diseases.
[ترجمه ترگمان]پیر از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برد
[ترجمه گوگل]پیر مرد از بیماری های تنفسی رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Respiratory

تنفسی (صفت)
recessional , respiratory

معنی عبارات مرتبط با Respiratory به فارسی

(زیست شناسی) رنگیزه ی دمزنی
(زیست شناسی) برخه ی دمزنی، بهر دمزنی
(زیست شناسی) سازگان دمزنی، دستگاه تنفسی

معنی کلمه Respiratory به انگلیسی

respiratory
• pertaining to respiration, of breathing
• respiratory means relating to breathing; a medical term.

Respiratory را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
ماسک
بهار ابراهیمی
نفس کشیدن
بهنام مير
تنفسي
آرین تیمورخانی
دستگاه تنفسی. هر عمل مربوط به دم وبازدم. فرآیندی در پزشکی برای بیمار ها
uSER
respiratory system
سیستم تنفسی
Dark Light
Respiratory problems : مشکلات تنفسی
همون breathing problems هست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی respiratory

کلمه : respiratory
املای فارسی : رسپیرتری
اشتباه تایپی : قثسحهقشفخقغ
عکس respiratory : در گوگل

آیا معنی Respiratory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )