برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

Respirable dust sample

معنی Respirable dust sample در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نمونه جمع آوری شده با واحد جمع آوری کننده نمونه معدن زغال به اثبات رسیده کارگر معدن - یا مقدار غبار قابل تنفسی که یک معدنکار می تواند در تنفس کند

Respirable dust sample را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Respirable dust sample مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )