برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Resource endowment

Resource endowment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mememaid
برخورداری از منابع
مرتضی بزرگیان
منابع طبیعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Resource endowment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )