برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Resilient Dyadic Trust

Resilient Dyadic Trust را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
اعتماد متقابل زوجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Resilient Dyadic Trust مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )