برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1398 100 1

Request

/rɪˈkwest/ /rɪˈkwest/

معنی: درخواست، طلب، خواهش، خواست، ابرام، تقاضا، خواستار شدن، تمنا کردن، درخواست کردن، طلب کردن، طلبیدن، خواهش کردن، تقاضا کردن
معانی دیگر: (با: in) مورد درخواست، پرخواستار، پرخواهان، خواهان شدن، رو انداختن، (معمولا قبل از that یا مصدر)، دعوت کردن، خواسته

بررسی کلمه Request

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of asking for something, or the wish that is expressed.
مترادف: solicitation
مشابه: behest, desire

- The patient is making frequent requests for additional pain relief.
[ترجمه ترگمان] بیمار درخواست‌های مکرر برای تسکین درد بیشتر را انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل] بیمار درخواست های مکرر برای تسکین درد اضافی را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The company has received many requests for modification of the product.
[ترجمه ترگمان] این شرکت درخواست‌های زیادی برای اصلاح محصول دریافت کرده‌است
[ترجمه گوگل] این شرکت درخواست های زیادی برای اصلاح محصول دریافت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The king granted his minister's request.
[ترجمه ترگمان] پادشاه درخواست وزیر را پذیرفت
[ترجمه گوگل] پادشاه درخواست وزیر را داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The school is not able to fulfill the requests of all parents.
...

واژه Request در جمله های نمونه

1. a request for help from some man in the hall
درخواست کمک از سوی مردی در سالن

2. her request was granted
درخواست او اجابت شد.

3. by request
طبق تقاضا،طبق درخواست،بنا به دعوت

4. an impossible request
درخواست انجام نشدنی

5. an official request
درخواست رسمی

6. at the request of
بنا به خواهش،طبق تقاضای

7. he nixed my request for a loan
او با درخواست وام من مخالفت کرد.

8. he ok'd my request
با درخواست من موافقت کرد.

9. she threw my request for a pay raise into the trash can!
تقاضای اضافه حقوق مرا در زباله‌دانی انداخت‌!

10. to make a request through army channels
از طریق سلسله مراتب نظامی درخواستی را ارائه دادن

11. he acceded to their request
به درخواست آنها تن در داد.

12. the boss disallowed his request to take the afternoon off
رئیس اجازه نداد که بعد از ظهر سرکار نیاید.

13. the commander denied his request
...

مترادف Request

درخواست (اسم)
suit , application , appeal , solicitation , request , demand , requisition , postulate
طلب (اسم)
wish , desire , call , appeal , request , demand , search , quest
خواهش (اسم)
wish , desire , will , request , asking , begging , prayer
خواست (اسم)
wealth , wish , disposition , desire , will , request , demand , temptation , volition , eagerness , want , asset , property , tenure , desideratum
ابرام (اسم)
persistence , confirmation , request , importunity , persistency
تقاضا (اسم)
suit , solicitation , request , demand , plea , requisition , importance , requirement , postulate , prayer , rogation
خواستار شدن (فعل)
request , demand , pray
تمنا کردن (فعل)
request
درخواست کردن (فعل)
plead , request , bone , apply , solicit , beg , pray , supplicate , petition , cry off
طلب کردن (فعل)
request , demand , search , ask , seek , bag
طلبیدن (فعل)
summon , invite , request , search , ask , seek
خواهش کردن (فعل)
request , beg , ask , pray
تقاضا کردن (فعل)
adjure , request , demand , beseech , bone , put in , solicit , sue , cry off

معنی عبارات مرتبط با Request به فارسی

علامت درخواست
طبق تقاضا، طبق درخواست، بنا به دعوت
درخواست ناظر

معنی Request در دیکشنری تخصصی

request
[برق و الکترونیک] درخواست ، تقاضا
[صنعت] درخواست، تقاضا، خواهش
[حقوق] درخواست کردن، سؤال کردن، مطالبه کردن، خواهش، درخواست، سؤال
[ریاضیات] سفارش جنس، تقاضا، درخواست
[حقوق] مهلت خواستن، درخواست تمدید مهلت کردن، استمهال
[حسابداری] درخواست پرداخت مستقیم
[کامپیوتر] درخواست مظنه قیمت
[کامپیوتر] تقاضا برای پیشنهاد
[صنعت] درخواست پروپزال، درخواست پیشنهاد - A type of bid document used to solicit proposals from prospective sellers of products or services. In some application areas, it may have a narrower or more specific meaning.
[حسابداری] استعلام بهاء
[کامپیوتر] تقاضا برای اعلام قیمت
[صنعت] درخواست برای پیشنهاد قیمت
[برق و الکترونیک] خدمات پاسخ به درخواست
[کامپیوتر] تقاضای ارسال
[برق و الکترونیک] درخواست ارسال ...

معنی کلمه Request به انگلیسی

request
• petition, instance of asking for something; something that is asked for, object of a petition
• ask for, petition for
• to request something means to ask for it formally.
• if you make a request for something, you ask for it.
• if something is done on request, it is done when you ask for it.
• if you do something at someone's request, you do it because they ask you to.
request for comments
• rough draft of ietf documents, documents in which there are suggestions for standards for use on the internet, rfc
request for information
• (business) request submitted by a company to potential suppliers before an official request for proposal (asking for information on the supplier's products and services)
request for proposal
• (business) request for a price quotation submitted by a company to potential suppliers which includes detailed specifications for the desired product
request permission
• ask for permission
request stop
• a request stop is a bus stop at which a bus will stop only if someone makes a signal for it to do so.
request to send
• signal from a data terminal (dte) to the modem (dce) requesting permission to transmit data, rts
authorization request
• request for official approval
by request
• according to an order, be order, by invitation
denied the request
• rejected the appeal
filed a request
• placed an appeal
fulfilled his request
• granted his request, carried out his req ...

Request را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Srinw
خواستن چیزی از دیگران
یگانه
درخواست
Take your step around
Likeed the request I said, will be calling for a festive occasion
قدمتان جای رو چشم داره تشریف بیارید
همانند خواسته ی که گفتم خواستار مراسم جشن دوستانه خواهم بود
مهر جان
Take your step around
Likeed the request I said, will be calling for a festive occasion
يار دلواري
درخواست کردن i beg you من التماس میکنم من خواهش میکنم من درخواست میکنم
Thank you so much dear father , I beg you
Kindness in my right
خیلی ممنونم
پدر عزیزم، ازشما خواهش میکنم
لطف مهربانی را در حق من داشته باشید
يار دلواري
درخواست
Take your step around
Likeed the request I said, will be calling for a festive occasion
قدمتان جای رو چشم داره تشریف بیارید
همانند خواسته ی که گفتم خواستار مراسم جشن دوستانه خواهم بود
يار دلواري
تقاضا كردن
يار دلواري
خواهش ميكنم استدعا دارم
From my wife's family
I beg Baba Joon to request a wedding party and a moving house for early life with my kind wife.
Thank you for your beautiful bride
از خانواده همسر خودم ، از بابا جونم تقاضاي جشن عروسي و🏬 خانه ي نقلي براي رفاي اوايل زندگي با 👨🏻‍🏫همسر مهربانم خواهشمندم
با تشكر عروس زيباي شما 👩‍🏫
sportwoman
ask for s.th
زهره رجایی زاده
مطالبه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی request
کلمه : request
املای فارسی : رکوئست
اشتباه تایپی : قثضعثسف
عکس request : در گوگل

آیا معنی Request مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )