برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1356 100 1

Regrettably


بطور مایه تاسف

واژه Regrettably در جمله های نمونه

1. Regrettably, some jobs will be lost.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه برخی مشاغل از دست خواهند رفت
[ترجمه گوگل]متأسفانه، برخی از مشاغل از بین می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Regrettably, the experiment ended in failure.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه این آزمایش به شکست انجامید
[ترجمه گوگل]متأسفانه، آزمایش به شکست ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There is regrettably little evidence to support this argument.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه شواهد کمی برای حمایت از این بحث وجود دارد
[ترجمه گوگل]شواهد کافی برای حمایت از این استدلال وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Regrettably, he resorts to the familiar numbers game when he boasts that fewer than 300 state enterprises currently remain in the public sector.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه، او به بازی اعداد آشنا متوسل می‌شود و می‌بالد که کم‌تر از ۳۰۰ شرکت دولتی در حال حاضر در بخش دولتی باقی مانده‌اند
[ترجمه گوگل]متأسفانه، او به تعداد بازی های عجیب و غریب احتیاج دارد وقتی ...

معنی کلمه Regrettably به انگلیسی

regrettably
• in a manner that causes sorrow, in a manner that causes remorse

Regrettably را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
متاسفانه
بطور تاسف آوری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regrettably
کلمه : regrettably
املای فارسی : رگرتبلی
اشتباه تایپی : قثلقثففشذمغ
عکس regrettably : در گوگل

آیا معنی Regrettably مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )