برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

Regenerated

معنی Regenerated در دیکشنری تخصصی

Regenerated
[نساجی] باز یافته - باز یافت شده
[نساجی] سلولزباز یافته - -سلولز باز یافت شده
[نساجی] لیف سلولزی باز یافتی
[نساجی] فیلم سلولزی باز یافتی
[نساجی] لیف نیمه مصنوعی باز یافته - لیف نو ساخته - لیف از نو بوجود آمده
[نساجی] لیف بازیافتی - لیف باز یابی شده
[زمین شناسی] یخچال بازساخته - الف) رجوع شود به glacier remanie. - ب) یخچالی که بعد از دوره ای از سکون، مجدداً فعال می شود.
[نساجی] ماده باز یافته شده
[نفت] گل اعاده شده
[زمین شناسی] سنگ بازساخته - یک سنگ آواری. - اصطلاح "regenerirte gresteine" توسط زیرکل استفاده شد. (1866).
[عمران و معماری] خاک ترمیم یافته
[زمین شناسی] خاک ترمیم یافته

Regenerated را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Regenerated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )