برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1559 100 1
شبکه مترجمین ایران

Regenerated cellulose

معنی Regenerated cellulose در دیکشنری تخصصی

Regenerated cellulose
[نساجی] سلولزباز یافته - -سلولز باز یافت شده
[نساجی] لیف سلولزی باز یافتی
[نساجی] فیلم سلولزی باز یافتی

Regenerated cellulose را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Regenerated cellulose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )