برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1559 100 1
شبکه مترجمین ایران

Regenerated cellulose fibre

معنی Regenerated cellulose fibre در دیکشنری تخصصی

Regenerated cellulose fibre را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Regenerated cellulose fibre مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )