برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Record low

Record low را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun - countable :
کمترین مقدار یا سطحی که چیزی تا کنون به آن رسیده است.
Lowest amount or level that something has ever reached

به عنوان مثال:
The official discount rate remains unchanged at a record low of 0.5%

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Record low مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )