برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

Receptor

/riˈseptər/ /rɪˈseptə/

معنی: وان حمام، گیرنده، دستگاه گیرنده، پذیرایی کننده، ستاره مساعد
معانی دیگر: (زیست شناسی) پذیرنده، ستانگر، پذیرا، دریافتگر، دریاب، پذیرنده غریبان و فراریها

بررسی کلمه Receptor

اسم ( noun )
• : تعریف: in physiology, an organ or nerve ending that functions to register and transmit sensory information.

واژه Receptor در جمله های نمونه

1. receptor cell
یاخته‌ی پذیرنده

2. The receptor molecules are conduits for information, with one end outside the cell and the other inside.
[ترجمه ترگمان]مولکول‌های گیرنده برای اطلاعات، همراه با یک طرف خارج از سلول و دیگری در داخل conduits هستند
[ترجمه گوگل]مولکول های گیرنده برای اطلاع رسانی هستند، یک انتهای خارج از سلول و دیگری داخل آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A specific leukotriene receptor antagonist awaits development.
[ترجمه ترگمان]یک حریف ویژه گیرنده منتظر توسعه است
[ترجمه گوگل]یک آنتاگونیست گیرنده خاص لوکوتریژن در معرض توسعه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This depends on a huge number of different receptor proteins, each tuned to a different sort of chemical stimulus.
[ترجمه ترگمان]این به تعداد زیادی از پروتیین‌های گیرنده مختلف بستگی دارد که هر کدام به نوع متفاوتی از محرک‌های شیمیایی تنظیم می‌شوند
[ترجمه گوگل]این به تعداد زیادی از پروتئین گیرنده های مختلف بستگی دارد، هر کدام به نوع دیگری از محرک های شیمیایی تنظیم شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Receptor

وان حمام (اسم)
bathtub , receptor
گیرنده (اسم)
receiver , receptor , holder , catcher , recipient , grantee , getter , payee
دستگاه گیرنده (اسم)
receiver , receptor , receiving set
پذیرایی کننده (اسم)
receptor
ستاره مساعد (اسم)
receptor

معنی Receptor در دیکشنری تخصصی

receptor
[علوم دامی] رسپتور ؛ پروتئین ویژه در سلولی یا غشایی که واحد شناسایی هورمون و مانند آن است .
[پلیمر] گیرنده
[شیمی] گیرنده سلولی
[آب و خاک] دریافت کننده محیطی
[سینما] نوع خاص نورگیر

معنی کلمه Receptor به انگلیسی

receptor
• acceptor, receiver, one who takes in; (anatomy) sensor which receives stimuli (in the nervous system)
• a receptor is a nerve ending or a cell that is stimulated by external contact or signals; a technical term.

Receptor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

paria
معنی واژه رسپوتر از نظر بهداشت نظامی شاید پرستار یا امدادگر هوایی باشه
Azad
ستاره مساعد
میثم علیزاده
گیرنده عصبی
مثلا taste receptor یعنی حس چشایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی receptor
کلمه : receptor
املای فارسی : رسپتور
اشتباه تایپی : قثزثحفخق
عکس receptor : در گوگل

آیا معنی Receptor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )