برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1426 100 1

Receipts

واژه Receipts در جمله های نمونه

1. all receipts must be entered in the account book
کلیه‌ی دریافتی‌ها باید در دفتر حساب وارد شود.

2. thin receipts
دریافتی‌های کم

3. put the receipts in a separate file
رسیدها را در یک پرونده‌ی سوا بگذارید.

4. save the receipts
رسیدها را نگهدار.

5. please send the receipts by return
لطفا با پست بعدی رسیدها را بفرستید.

6. double-check all of the receipts
همه‌ی رسیدها را دوبار بررسی کن.

7. she took the day's receipts to the bank
دریافتی‌های روز را به بانک برد.

8. The teller is adding up her receipts.
[ترجمه ترگمان]گوینده در حال افزایش رسیده‌ای خود است
[ترجمه گوگل]گویا درآمدش را جمع کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Box office receipts for the film have hit $50 million.
[ترجمه ترگمان]رسیده‌ای اداره کادر این فیلم به ۵۰ میلیون دلار رسیده‌است
[ترجمه گوگل]رسید های صندوق پستی این فیلم 50 میلیون دلار دریافت کرده است
[ترجمه شما] ...

معنی Receipts در دیکشنری تخصصی

Receipts
[حسابداری] دریافتها
[حسابداری] دریافتهای نقدی

معنی کلمه Receipts به انگلیسی

receipts
• amount of money received; quantity of goods received
gross receipts
• total amount of money received
salt receipts
• falsify receipts, forge receipts

Receipts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد موذنی
رسید
Najmeh Abbaspour
درآمد حاصل از انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Receipts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )