برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

Rain shower

واژه Rain shower در جمله های نمونه

1. The heavy rain showed no signs of slackening off.
[ترجمه ترگمان]باران شدید اثری از فروکش کردن آن‌ها نبود
[ترجمه گوگل]بارش باران سنگین نشانه ای از افتتاح نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's a cold night here, with intermittent rain showers and a blustery wind.
[ترجمه ترگمان]اینجا شب سردی است، با بارانی از باران و باران تندی
[ترجمه گوگل]این یک شب سرد در اینجا است، با باران باران متناوب و باد خاردار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The latest rain shower had stopped, and an orange, smoky sunset came on.
[ترجمه ترگمان]آخرین رگبار باران متوقف شده‌بود و یک غروب آفتاب در حال غروب بود
[ترجمه گوگل]آخرین بار در دوش باران متوقف شده بود، و غروب آفتاب نارنجی، دود بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They were married between rain showers at an outdoor ceremony at the farm near Hope, N. D., Saturday night.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بین رگبار باران در یک مراسم در فضای باز در مزرعه نزدیک هوپ، N، ازدواج کردند د شنبه، شب
[ترجمه گوگل ...

معنی Rain shower در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Rain shower به انگلیسی

rain shower
• short rainfall

Rain shower را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرویز
باران گیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rain shower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )