برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1355 100 1

RESPONSIBLE

/riˈspɑːnsəbl̩/ /rɪˈspɒnsəbl̩/

معنی: مسئولیت، معتبر، ابرومند، عهده دار، مسئولیت دار
معانی دیگر: مسئول، پاس ور، پتوازگر، جوابگو، پاسخگو، پر مسئولیت، پرپتواز، پرپاس وری، مسبب، موجب، عامل، باعث، بانی، وظیفه شناس، قابل اعتماد، خوش معامله، وام پرداز

بررسی کلمه RESPONSIBLE

صفت ( adjective )
مشتقات: responsibly (adv.)
(1) تعریف: answerable or accountable.
مترادف: accountable, answerable
متضاد: irresponsible, unaccountable
مشابه: amenable, chargeable, liable

- The ship's captain is responsible for the safety of the cargo and the passengers.
[ترجمه ترگمان] کاپیتان کشتی مسئول امنیت کالا و مسافران است
[ترجمه گوگل] کاپیتان کشتی مسئول امنیت محموله و مسافران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having personal accountability for assigned duties and tasks.
مترادف: accountable, charged
مشابه: answerable, dutiful, liable

- He is responsible for keeping track of inventory.
[ترجمه ترگمان] او مسئول نگهداری سوابق است
[ترجمه گوگل] او مسئول نگه داشتن موجودی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: being the originator or cause of something.
مشابه: at fault, blamable, blameworthy, culpable, guilty

- They claim that he alone was responsible for the accident.
...

واژه RESPONSIBLE در جمله های نمونه

1. a responsible citizen
یک شهروند وظیفه‌شناس

2. a responsible job
شغل پرمسئولیت

3. hold responsible (for)
مسئول چیزی شناختن،مقصر دانستن

4. he is responsible for the consignment of goods
او مسئول فرستادن کالا است.

5. inflation was responsible for the country's economic plight
تورم موجب خرابی وضع اقتصادی کشور بود.

6. nicol is responsible for editing and dispatching reports
نیکول مسئول ویرایش و ارسال گزارش‌ها است.

7. she is responsible for the tangle with the neighbors
او مسئول درگیری با همسایه‌ها است.

8. who is responsible for their being here?
مسئول بودن آنها در اینجا کیست‌؟

9. a man is responsible for his acts
انسان مسئول اعمال خویش است.

10. each individual is responsible for his own actions
هر فرد مسئول اعمال خویش است.

11. faulty wiring is responsible for this fire
علت این آتش‌سوزی نقص در سیم‌کشی است.

12. he alone is responsible
فقط او مسئول است ...

مترادف RESPONSIBLE

مسئولیت (صفت)
accountable , responsible
معتبر (صفت)
authoritative , great , responsible , valid , authentic , credible , reliable , creditable , trusty , having a good reputation , well-thought-of
ابرومند (صفت)
honorable , responsible , smug , respectful , respectable , honourable
عهده دار (صفت)
responsible
مسئولیت دار (صفت)
responsible

معنی عبارات مرتبط با RESPONSIBLE به فارسی

مسئول چیزی شناختن، مقصر دانستن

معنی RESPONSIBLE در دیکشنری تخصصی

responsible
[صنایع غذایی] مسئول ، عهده دار ، مسئولیت دار ، معتبر ، ابرومند
[فوتبال] مسئولیت
[حقوق] مسؤول، متعهد، متصدی

معنی کلمه RESPONSIBLE به انگلیسی

responsible
• dependable, reliable; accountable, liable
• if you are responsible for something, it is your job or duty to deal with it.
• if you are responsible for something bad that has happened, it is your fault.
• if you are responsible to a person or group, you are controlled by them and have to report to them about what you have done.
• responsible people behave properly without needing to be controlled by anyone else.
• responsible jobs involve making important decisions or carrying out important actions.
responsible behavior
• behavior that shows maturity of thought and action
responsible job
• work involving many obligations and duties as well as a great deal of authority and accountability
responsible person
• person who fulfills his obligations
responsible position
• position with many obligations and duties as well as a great deal of authority and accountability
criminally responsible
• punishable, accountable, may be held responsible
he is responsible
• he is liable, it is his responsibility
self responsible
• able to deal with obligations alone, able to meet one's commitments without outside help

RESPONSIBLE را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Helen
مسعولیت پذیری،مسعولیت
Zahra salehi
معروف و مسئولیت پذیر
mobina
In chage of
عليرضا كريمي وند
مسئوليت دار. مسئوليت پذير
accountable responsible
ایمان مصطفائی
مسئول , عهده دار
Responsible to god = مسئول نزد خدا
در برخی از متون علت نیز معنی میدهد
Severe cold was responsible for their defeat
سرمای شدید علت شکست آن ها بود
نوید نامداری
مسئولیت پذیر
fwtm-
مسئول
‌vahid
مسؤلیت پذیر
Zahra
ابرومند.مسئولیت پذیر.
🖤Ayda🖤
مسئولیت،مسئولیت پذیر
ایمان قشقایی
Responsible for
if something is responsible for a change, problem, event etc, it causes it
علت، عامل، موجب، مسبب
The floods were responsible for over a hundred deaths.
متین خدایی
مسئول
tinabailari
مسئولیت پذیر
As a parent, you should be more responsible for your child’s behavior
به عنوان یک ولی، شما باید بیشتر مراقب رفتار فرزندت باشی. 🇵🇲🇵🇲
Mobina javaheri
وظیفه شناس
مسئولیت دار
عهده دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی responsible
کلمه : responsible
املای فارسی : رسپنسیبل
اشتباه تایپی : قثسحخدسهذمث
عکس responsible : در گوگل

آیا معنی RESPONSIBLE مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )