quincea���era

پیشنهاد کاربران

جشن بلوغ جنسی
کویینسس ( به لاتین: Quincea�era ) ( همچنین خوانده می شود Fiesta Quincea�era یا ساده تر quinces ) جشن تولّد پانزده سالگی دختران تلقّی می شود. این جشن معمولاً در برخی از مناطقآمریکای لاتین جوامع مهاجر آمریکای
...
[مشاهده متن کامل]
لاتین برگزار می شود. این جشن تولد با سایر تولدها تفاوت دارد زیرا آن از نشانهٔ پایان دورهٔ کودکی و ورود به ابتدای دورهٔ بزرگسالی می دانند. نحوهٔ برگزاری این جشن در کشورهای مختلف، تفاوت�های قابل توجهی دارد، برای مثال در برخی جشن ها مذهب نقش پررنگ تری نسبت به سایر عوامل دارد.

بپرس