quincea���era

پیشنهاد کاربران

کویینسس ( به لاتین: Quincea�era ) ( همچنین خوانده می شود Fiesta Quincea�era یا ساده تر quinces ) جشن تولّد پانزده سالگی دختران تلقّی می شود. این جشن معمولاً در برخی از مناطقآمریکای لاتین جوامع مهاجر آمریکای لاتین برگزار می شود. این جشن تولد با سایر تولدها تفاوت دارد زیرا آن از نشانهٔ پایان دورهٔ کودکی و ورود به ابتدای دورهٔ بزرگسالی می دانند. نحوهٔ برگزاری این جشن در کشورهای مختلف، تفاوت�های قابل توجهی دارد، برای مثال در برخی جشن ها مذهب نقش پررنگ تری نسبت به سایر عوامل دارد.
جشن بلوغ جنسی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما