queening


وزیر کردن ورزش : فرزین کردن

به انگلیسی

• act of exchanging a pawn for a queen (chess)

پیشنهاد کاربران

دامپزشکی و علوم دامی
زاییدن گربه
نوعی روش سکس غیر دخولی ( non penetrative ) مناسب دوران عقد و نامزدی که عبارت است از نشستن زن روی صورت مرد در حالیکه مرد، با دهان و زبان آلت تناسلی زن ( فرج ) را تحریک می کند
معادل kinging
معادل facesitting
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما