quartz gabbro

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] گابروی کوارتزی - در رده بندی IUGS، سنگ نفوذی با کوارتز بین 5 و 20،( P/(A+P بیشتر از 90، و پلاژیوکلاز کلسیک تر از An50.

معنی یا پیشنهاد شما