quartz diorite

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] دیوریت کوارتزی - الف- در رده بندی IUGS، سنگ نفوذی با کوارتز بین 5 و 20،( P/(A+P بیشتر از 90، و پلاژیوکلاز سدیک تر از An50. ب- گروهی از سنگ های نفوذی دارای ترکیب دیوریت اما با مقدار قابل ملاحظه ای کوارتز، که بین 5 و 20 درصد اجزای روشن است، براساس نظر اشتریکایزن(1967)؛ همچنین هر سنگی که در این گروه است؛ این سنگ معادل نفوذی تقریبی داسیت است. دیوریت کوارتزی با افزایش مقدار فلدسپات آلکالن به گرانودیوریت تبدیل می شود.

معنی یا پیشنهاد شما