quantity of electricity

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] کمیت الکتریسیته 1. مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در خازن که بر حسب کولب یا واحدهای مشابه اندازه گحیری می شود. 2. مقدار جریان عبوری از مدار در زمان معین که بر حسب کولن اندازه گیری می شود کی کولن برابر با عبور جریان یک آمپر در یک ثانیه است .

معنی یا پیشنهاد شما