quantitative methods

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] روشهای مقداری

معنی یا پیشنهاد شما