quaking bog

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] مرداب مرتعش - تورب زاری که روی زمین اشباع از آب، شناور یا در حال رشد است، به نحوی که هنگام راه رفتن بر آن، میلرزد یا مرتعش می شود. لجنزار، گاهی به عنوان مترادف با آن به کار می رود.

معنی یا پیشنهاد شما