quad band

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] چهار باند - گوشی همراهی که قابلیت کارکردن با هر 4 باند بسامدی gsm را دارد که در مقایسه با تلفن های همراه 3 بانده که بسامد های 1900 و 1800 و 900 مگاهرتز را پشتیبانی می کنند، تلفن های 4 بانده، باند بسامدی 900 مگاهرتز را برای پوشش کامل تر در اروپا و در آسیا دارا می باشند، و در کل می توان گفت که تلفن های همراه 4 بانده، بسامد های 1900 و 850 مگاهرتز که مخصوص قاره آمریکا می باشد و بسامد های 1800و900 مگاهرتز که در اکثر جهان مورد استفاده قرار می گیرد را پشتیبانی می کنند.تلفن های 4 باند بسامدی 850 مگاهرتز را نیز برای پوشش کامل در قاره آمریکا اضافه دارند

معنی یا پیشنهاد شما