qezelqaleh formation or qezelqaleh or qezelqaleh

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سازند قزل قلعه - در باختر آزادشهر شامل سه عضو آهک ماسه ای در زیر، ماسه سنگ و چند لایه زغالی در وسط و سیلت سنگ و شیل در بالا است و معرف پیشروی دوباره دریای کربنیفر پایین بر روی سکوی البرز شمالی است. - دیگر سازند های پهنه رسوبی ساختاری البرز

معنی یا پیشنهاد شما