qarehdash formation or qarehdash or qarehdash or qaredash

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سازند قره داش - واحد سنگ چینــه ای آتشفشانی_رسوبی در بعضی از نقاط آذربایجان (مهاباد، تکاب و غرب ارومیه) در مرز میان سازند کهر (در زیر) و سازند بایندور (در بالا ) وجود دارد .بیشتر شامل گدازه های ریولیتی قلیایی، توف های اسیدی، شیل های ماسه ای میکادار ارغوانـی است. این گدازه ها معـادل خروجــی فاز گرانیت زایی رخـداد کاتانـگایـی «گرانیت دوران» هستند و لذا به رغم جایگاه چینه شناسی (بین کهر و بایندور)، شایسته است از مجموعه پرکامبرین جدا باشند. - دیگر سازند های پهنه رسوبی ساختاری البرز

معنی یا پیشنهاد شما