برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1581 100 1
شبکه مترجمین ایران

quasar

/ˈkweɪzar/ /ˈkweɪzɑː/

(نجوم) دور اختر، کوازار

بررسی کلمه quasar

اسم ( noun )
• : تعریف: any of numerous astronomical objects that emit powerful radio waves and have red shifts associated with great distance from earth; quasi-stellar radio source.

واژه quasar در جمله های نمونه

1. By December the quasar should be distinguishable in the night sky.
[ترجمه ترگمان]در ماه دسامبر the باید در آسمان شب قابل‌تشخیص باشد
[ترجمه گوگل]تا ماه دسامبر، کوازار باید در آسمان شب تمیز باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The quasar pair UM673A and UM673B both have red shifts of 7and are separated by arcsec.
[ترجمه ترگمان]جفت quasar و UM۶۷۳B هر دو دارای شیفت قرمز ۷ هستند و توسط arcsec از هم جدا شده‌اند
[ترجمه گوگل]جفت کوازار UM673A و UM673B هر دو دارای تغییرات قرمز 7 هستند و توسط arcsec جدا شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The periodicity in the distribution of quasar redshifts is interpreted assuming that the cosmological space is a topologically compactified manifold like three dimensional torus.
[ترجمه ترگمان]تناوب در توزیع of redshifts فرض می‌شود که فضای کیهانی یک manifold topologically مانند یک torus سه‌بعدی است
[ترجمه گوگل]Periodicity در توزیع تغییرات قرمز کوازار تفسیر می شود، فرض بر این است که فضای کیهان شناسی یک نوع چندگانه تجمعی فشرده شده مانند سه بعدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. These quasar jets ...

معنی quasar در دیکشنری تخصصی

quasar
[برق و الکترونیک] کوازار ننبع شبه ستارهای سیگنالهای رادیویی در حود انتهای جهان قابل مشاهده که با سرعت حدود نصف سرعت نور در فضا پخش می شود و برای انرژی تابشی آن هیچ گونه منقع قابل توضیحی مانند منابع هسته ای یا پدیده های دیگر وجود ندارد .

معنی کلمه quasar به انگلیسی

quasar
• quasi-stellar object with a large red shift, distant starlike celestial object that emits massive amounts of radiation (astronomy)
• a quasar is an object in outer space which is like a star and which produces powerful radio waves and other forms of energy; a technical term.

quasar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Babak Karimi
اختر وش(نجوم)
زهرا يعقوبيان
شبه ستاره
Hamid
Super luminous galaxy core whose light has typically been traveling for billions of years

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quasar

کلمه : quasar
املای فارسی : قواسر
اشتباه تایپی : ضعشسشق
عکس quasar : در گوگل

آیا معنی quasar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )