برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

quartic


(ریاضی) چارین، درجه ی چهارم، درجهی چهارم a quartic equation معادلهی درجه چهارم

واژه quartic در جمله های نمونه

1. a quartic equation
معادله‌ی درجه چهارم

2. Classical and quantum oscillators of quartic anharmonicity are solved analytically up to the second power of(weak-coupling constant) by using the multiple-scale perturbation theory.
[ترجمه ترگمان]نوسانگرهای کلاسیک و کوانتومی of anharmonicity با استفاده از نظریه اغتشاش در مقیاس چندگانه، به صورت تحلیلی حل می‌شوند
[ترجمه گوگل]نوسانگرهای کلاسیک و کوانتومی از انحرافیت کوارتتی با استفاده از تئوری تحرک در مقیاس چندگانه به صورت تحلیلی تا قدرت دوم (ثابت ضریب همبستگی) حل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. First of all, a quartic equation is obtained by using the rigid tody displacement matrices and some theories of higher algebra according to given five positions of coupler.
[ترجمه ترگمان]اول از همه، یک معادله quartic با استفاده از ماتریس‌های جابجایی سفت و سخت و برخی از نظریه‌های جبر بالاتر مطابق با پنج موقعیت مبدل بدست می‌آید
[ترجمه گوگل]اول از همه، یک معادله quartic با استفاده از ماتریس های جابجایی تند تند و بعضی از نظریه های جبر بالاتر مطابق با پنج موقعیت جفت کننده داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The curvilinear equation of quartic polynomial is used to simulate the boundary of the pile hole to improve the presumption of previous research results which are not well suitable.
...

معنی quartic در دیکشنری تخصصی

quartic
[ریاضیات] از درجه ی چهارم، چهارمین، چهارین، درجه ی چهارم، منحنی درجه ی چهارم، درجه ی چهارم
[ریاضیات] خم درجه ی چهارم، منحنی درجه ی چهارم
[ریاضیات] معادله ی درجه ی چهارم
[آمار] توزیع نمایی درجه چهارم
[ریاضیات] چندجمله ای درجه ی چهارم
[ریاضیات] تقارن چهار محوری

معنی کلمه quartic به انگلیسی

quartic
• equation with an unknown value which is raised to the fourth degree (mathematics)
• of the fourth degree (mathematics)

quartic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی quartic

کلمه : quartic
املای فارسی : قوارتیک
اشتباه تایپی : ضعشقفهز
عکس quartic : در گوگل

آیا معنی quartic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )