برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

quartering

/ˈkwɔːrtərɪŋ/ /ˈkwɔːtərɪŋ/

معنی: تردد، تقسیم چیزی بچهار بخش، زاویه نود درجه
معانی دیگر: (موج یا باد) وزنده بر یکی از دو پهلوی عقب کشتی، پیش پاشنه خور، عمود، قائم، عمود بر همدیگر، عمل تقسیم به چهار بخش، چارک سازی، قائمه

واژه quartering در جمله های نمونه

1. a quartering wave
موج پیش پاشنه‌خور

2. the police conducted a thorough search, quartering and re-quartering the area
ماموران پلیس جستجوی دقیقی را آغاز کردند و آن ناحیه را مورد تجسس مکرر قرار دادند.

3. The brotherly spirit of science, which unites into one family all its votaries of whatever grade,and however widely dispersed throughout the different quarters of the globe.
[ترجمه ترگمان]روحیه برادرانه علم، که همه اعضای خانواده را از هر لحاظ به هم پیوند می‌دهد، و با این حال در سراسر نقاط مختلف جهان پراکنده می‌شود
[ترجمه گوگل]روحیه برادرانه علم، که در آن یک خانواده همه طرفدارانش را از هر درجه ای به هم متصل می کند، و در عین حال در سراسر مناطق مختلف پراکنده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There were four of us, so we divided the orange into quarters and each ate a piece.
[ترجمه ترگمان]ما چهار نفر بودیم، به همین خاطر ما the را تقسیم کردیم و هر کدام یک تکه خوردیم
[ترجمه گوگل]چهار نفر از ما وجود داشت، بنابراین ما نارنجی را به چهار قسمت تقسیم کردیم و هر یک قطعه را خوردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The company is planning to shed about a quarter of its workforce.
[ترج ...

مترادف quartering

تردد (اسم)
quartering
تقسیم چیزی بچهار بخش (اسم)
quartering
زاویه نود درجه (اسم)
quartering

معنی quartering در دیکشنری تخصصی

quartering
[عمران و معماری] چارک سازی - چهاربخشی
[آب و خاک] چهار بخشی کردن
[معدن] روش چهارکی (نمونه برداری)

معنی کلمه quartering به انگلیسی

quartering
• division into fourths; division into parts; housing, lodging
• dividing into quarters; dividing into parts; providing housing, accommodating; positioned at right angles

quartering را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quartering

کلمه : quartering
املای فارسی : قوارترینگ
اشتباه تایپی : ضعشقفثقهدل
عکس quartering : در گوگل

آیا معنی quartering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )