برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

quarterage

/ˈkwɔːrtərɪdʒ/ /ˈkwɔːtərɪdʒ/

معنی: جا، خانه، قسط سه ماهه، مزد سه ماهه
معانی دیگر: پرداخت (یا بررسی و غیره ی ) سه ماهه، حقوق سه ماهه

مترادف quarterage

جا (اسم)
house , accommodation , seat , site , stead , case , lodge , place , room , space , situation , receptacle , location , station , berth , socket , sitting , emplacement , houseroom , seating , vacancy , lieu , locality , quarterage
خانه (اسم)
house , domicile , home , lodge , room , building , cell , shack , socket , quarterage
قسط سه ماهه (اسم)
quarterage
مزد سه ماهه (اسم)
quarterage

quarterage را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quarterage

کلمه : quarterage
املای فارسی : قوارترگ
اشتباه تایپی : ضعشقفثقشلث
عکس quarterage : در گوگل

آیا معنی quarterage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )