برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

quart 1 quarter 2 quarterly


مخفف:، ربع، یک چهارم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی quart 1 quarter 2 quarterly

کلمه : quart 1 quarter 2 quarterly
املای فارسی : قوارت 1 کوارتر 2 قوارترلی
اشتباه تایپی : ضعشقف 1 ضعشقفثق 2 ضعشقفثقمغ
عکس quart 1 quarter 2 quarterly : در گوگل

آیا معنی quart 1 quarter 2 quarterly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )