برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantize


(فیزیک) کوانتش کردن، کوانتومی کردن، کوانتیده کردن، چندا کردن، با تئوری و فرمول صفات و کیفیت چیزی را تعیین کردن، نیرو را با فرمول اندازه گیری کردن

واژه quantize در جمله های نمونه

1. Firstly form a subband pyramid and quantize all wavelet coefficients using uniform scalar quantizer .
[ترجمه ترگمان]ابتدا یک هرم subband را شکل داده و تمامی ضرایب موجک را با استفاده از quantizer عددی یکنواخت شکل می‌دهد
[ترجمه گوگل]اولا هرم زیر باند را شکل می دهد و همه ضرایب موجک را با استفاده از کوانتیزه یکنواخت اسکنر کوانتیزه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Firstly, on bisecting K-means is used to quantize image roughly and then we refine the image by improved spectral clustering based weighted distance.
[ترجمه ترگمان]ابتدا، به دو قسمت کردن K - means برای quantize تصویر به طور تقریبی استفاده می‌شود و سپس ما تصویر را با بهبود خوشه‌بندی طیفی مبتنی بر فاصله وزنی بهبود می‌دهیم
[ترجمه گوگل]اولا، در تقسیم K-means برای تقریبا کوانتم تصویر استفاده می شود و پس از آن ما تصویر را با بهبود طیف سنجی خوشه ای طیفی بهبود می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. WT-TCQ uses TCQ to quantize wavelet coefficients and gains better compression performance. The advantages of this algorithm are more obvious at large rate.
[ترجمه ترگمان]WT - TCQ از TCQ برای quantize ضرایب موجک استفاده کرده و عملکرد فشرده‌سازی بهتر را کسب می‌کند مزایای این الگوریتم در نرخ بالای بیشتر مشهود است
[ترجمه گوگل]WT-TCQ از TCQ برای کسر ضرایب موجک استفاده می کند و عمل ...

معنی quantize در دیکشنری تخصصی

quantize
[کامپیوتر] پله ای کردن ، رقمی کردن .
[برق و الکترونیک] کوانتیدن تبدیل یک متغیر به تعداد گسسته ای از مقادیر ممکن سن یک فرد معمولاً به صورت عدد کل سالها کوانتیده می شود. - گوانتیزه کردن

معنی کلمه quantize به انگلیسی

quantize
• restrict a variable to a specific set of values, form into quanta (physics); subdivide into small but measurable units; express in terms of quantum mechanics (also quantise)

quantize را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quantize

کلمه : quantize
املای فارسی : کوانتیزه
اشتباه تایپی : ضعشدفهظث
عکس quantize : در گوگل

آیا معنی quantize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )