برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantitate


مقداریابی کردن، ایاره یابی کردن، چندایابی کردن، چندی چیزی را تعیین کردن

واژه quantitate در جمله های نمونه

1. CPA can evaluate blood supply of hepatic carcinomas, quantitate the tumor vessels preoperatively and provide effective blood information for clinic diagnosis and treatment.
[ترجمه ترگمان]CPA می‌تواند تامین خون of کبدی را مورد ارزیابی قرار دهد، رگ‌های تومور را از بین ببرد و اطلاعات موثر خون را برای تشخیص کلینیک و درمان ارائه نماید
[ترجمه گوگل]CPA میتواند خونرسانی کارسینومهای کبدی را ارزیابی کند، قبل از عمل از عروق خونی کمتری استفاده کند و اطلاعات خون موثر برای تشخیص و درمان کلینیک فراهم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In order to inspect the pipeline position and quantitate the pipeline settling depth, the single-beam echo sounding technique is used in submarine pipeline inspection.
[ترجمه ترگمان]به منظور بازرسی موقعیت خط لوله و تنظیم عمق حفاری خط لوله، از تکنیک اندازه‌گیری بازتاب تک پرتو در بازرسی خط لوله زیردریایی استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]به منظور بررسی وضعیت خط لوله و کاهش عمق حفاری خط لوله، تکنیک اکو تک پرتو در بازرسی خط لوله زیردریایی مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The paper tried to quantitate the results from public participation by weighed method.
[ترجمه ترگمان]این مقاله سعی دارد نتایج مشارکت عمومی را با روش وزنی مقایسه کند
[ترجمه گوگل]در اين مقاله سعي شده است نتايج حاصل از مشار ...

quantitate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quantitate

کلمه : quantitate
املای فارسی : قوانتیتت
اشتباه تایپی : ضعشدفهفشفث
عکس quantitate : در گوگل

آیا معنی quantitate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )