برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantifier

/ˈkwɒntɪfaɪər/ /ˈkwɒntɪfaɪə/

معنی: کمیت سنج، چونی سنج
معانی دیگر: (منطق) کمیت نما، چندی نما، سور، چنداگر

واژه quantifier در جمله های نمونه

1. These rules depend on quantifier order.
[ترجمه ترگمان]این قوانین به نظم quantifier بستگی دارند
[ترجمه گوگل]این قوانین به نظم کوانتومی بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The quantifier in Chinese is one part of speech to express the quantity unit.
[ترجمه ترگمان]The در چین بخشی از سخنرانی برای بیان واحد کمیت است
[ترجمه گوگل]Quantier در چینی بخشی از سخنرانی است تا واحد مقدار را بیان کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Any logic which uses the existential quantifier or the universal quantifier is said to be a predicate logic.
[ترجمه ترگمان]هر منطقی که از the وجودی یا the جهانی استفاده کند، گفته می‌شود که یک منطق predicate است
[ترجمه گوگل]هر منطقی که از کوانتوم وجودی و یا کوانتومی جهانی استفاده می شود گفته می شود منطق پیش فرض است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The research on ambiguous numeral - quantifier compounds is another important part of the paper.
[ترجمه ترگمان]تحقیق در مورد ترکیبات مبهم و مبهم بخش مهم دیگری از این مقاله ا ...

مترادف quantifier

کمیت سنج (اسم)
quantifier
چونی سنج (اسم)
quantifier

معنی quantifier در دیکشنری تخصصی

quantifier
[ریاضیات] سور
[ریاضیات] سور وجودی
[ریاضیات] سور وجودی
[ریاضیات] کم صفر، سور صفر
[ریاضیات] سور مقید
[ریاضیات] سور عمومی، کم کلی
[ریاضیات] سور صفر

معنی کلمه quantifier به انگلیسی

quantifier
• word that expresses a quantity (grammar)

quantifier را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یداله حیدری
صفت کمی
mlotfif
شمارنده
حمید
در عبارات منظم در کامپوتر به معنای محدودکننده می باشد.(in Regular Expressions)
یوسفی
[در منطق]سور
الهام قدوسی
شاخص
universal quantifier= شاخص جهانی
فریــــــماه رفیعی
ارزیابی کننده، شاخص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی quantifier

کلمه : quantifier
املای فارسی : قوانتیفیر
اشتباه تایپی : ضعشدفهبهثق
عکس quantifier : در گوگل

آیا معنی quantifier مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )