برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

qualmish

/ˈkwɑːmɪʃ/ /kwɑːmɪʃ/

معنی: بی آرام
معانی دیگر: وابسته به احساس ناگهانی (بیماری یا تهوع و غیره)، دلهره آور، دلواپس کننده، اضطراب انگیز، دچارحالت تهوع، دچارتردید یاوسواس، فتورکننده

مترادف qualmish

بی آرام (صفت)
restless , qualmish , streaked

معنی کلمه qualmish به انگلیسی

qualmish
• feeling pangs of conscience; pertaining to pangs of conscience; feeling nauseous

qualmish را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی qualmish

کلمه : qualmish
املای فارسی : قوالمیش
اشتباه تایپی : ضعشمئهسا
عکس qualmish : در گوگل

آیا معنی qualmish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )