برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

quality time

معنی کلمه quality time به انگلیسی

quality time
• little but quality-filled time that is left to a working or busy parent to dedicate to his children

quality time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
time during which one focuses on or dedicates oneself to a person or activity
time spent with someone allowing interaction and closeness
محمدرضا قریشی
اوقات ویژه خانواده و عزیزان (زمانی که انسان برای بهبود روابط و یا تفریح و خوشگذرانی به خانواده و یا عزیزانش اختصاص میدهد)
N.I
زمان مفید در کنار اعضای خانواده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی quality time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )