برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

quadratic form

معنی quadratic form در دیکشنری تخصصی

quadratic form
[عمران و معماری] فرم دو خطی - فرم کوادراتیک
[برق و الکترونیک] صورت درجه دوم
[ریاضیات] فرم درجه ی دوم
[آمار] صورت درجه دوم
[ریاضیات] صورت درجه ی دوم ناهمروند
[ریاضیات] مربوط به فرم درجه ی دوم
[ریاضیات] صورت درجه ی دوم مختلط
[ریاضیات] مشتق صورت درجه ی دوم
[ریاضیات] صورت درجه ی دوم نامعین
[ریاضیات] شاخص صورت درجه ی دوم
[ریاضیات] صورت درجه ی دوم نا تباهیده
[ریاضیات] قطبی صورت درجه ی دوم
[ریاضیات] فرم درجه ی دوم همیشه مثبت
[ریاضیات] فرم درجه ی دوم حقیقی

quadratic form را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی quadratic form مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )