برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

quadratic equation

/kwɒˈdrætɪkɪˈkweɪʒən/ /kwɒˈdrætɪkɪˈkweɪʒən/

(جبر) معادله ی درجه دوم، هم چندی چهاربر

بررسی کلمه quadratic equation

اسم ( noun )
• : تعریف: in algebra, an equation in which the square is the highest power to which the unknown quantity is raised.

واژه quadratic equation در جمله های نمونه

1. One boy was solving a quadratic equation, another was engaged with Euclid.
[ترجمه ترگمان]یک پسر داشت معادله درجه دو را حل می‌کرد، دیگری با اقلیدس مشغول بود
[ترجمه گوگل]یک پسر حل معادله درجه دوم، یکی دیگر با اقلیدس درگیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And he inherited al - Khwarizmi's solution to quadratic equation.
[ترجمه ترگمان]و راه‌حل al را به معادله درجه دو به ارث برد
[ترجمه گوگل]و او راه حل الخروزی را به معادله درجه دوم به ارث برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The branch of algebra that deals with quadratic equation.
[ترجمه ترگمان]شاخه‌ای از جبر که با معادله درجه دو سر و کار دارد
[ترجمه گوگل]شاخه ای از جبر که با معادله درجه دوم روبرو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The child then knows how to solve a quadratic equation.
[ترجمه ترگمان]سپس کودک می‌داند که چگونه یک معادله درجه دو را حل کند
[ترجمه گوگل]پس کودک پس از آن می داند چگونه معادله درجه دوم را حل کن ...

معنی quadratic equation در دیکشنری تخصصی

quadratic equation
[شیمی] معادلات درجه دوم
[ریاضیات] معادله ی درجه ی دو
[آمار] معادله درجه دوم
[ریاضیات] فرمول معادله ی درجه ی دوم
[ریاضیات] مبین معادله ی درجه ی دوم

معنی کلمه quadratic equation به انگلیسی

quadratic equation
• equation in which one of the unknown quantities is squared (mathematics)

quadratic equation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quadratic equation

کلمه : quadratic equation
املای فارسی : قوادرتیک اقواتین
اشتباه تایپی : ضعشیقشفهز ثضعشفهخد
عکس quadratic equation : در گوگل

آیا معنی quadratic equation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )