برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

qt

/kwɔːt/ /kwɔːt/

مخفف:، مقدار، میزان، مخفف: مقدار، میزان مخفف: کوارت

بررسی کلمه qt

اختصار ( abbreviation )
عبارات: on the q.t.
• : تعریف: (informal) abbreviation of "quiet time."

- I went in my room for a little q.t. before dinner.
[ترجمه ترگمان] من رفتم تو اتاقم برای یه کم t قبل از شام
[ترجمه گوگل] من برای کمی q t وارد اتاقم شدم قبل از شام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "quart" or "quarts."

معنی کلمه qt به انگلیسی

qt
• sweetie, honey (internet slang)

qt را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی qt

کلمه : qt
املای فارسی : قات
اشتباه تایپی : ضف
عکس qt : در گوگل

آیا معنی qt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )