برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

qintar


(واحد پولی کشور آلبانی برابر با یک صدم لک lek) کینتار

بررسی کلمه qintar

اسم ( noun )
حالات: qindar, qintar, quintar
• : تعریف: the smaller monetary unit of Albania. (Cf. lek.)

qintar را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی qintar

کلمه : qintar
املای فارسی : قینتر
اشتباه تایپی : ضهدفشق
عکس qintar : در گوگل

آیا معنی qintar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )