برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

qassam

معنی کلمه qassam به انگلیسی

qassam
• arabic family name; izz ad-din al-qassam (1882-1935), syrian sheikh who was educated at al-azhar university; qassam rocket, kassam rocket, primitive home-made rocket produced by the palestinian hamas made of iron (2.5 to 3 millimeters thick) filled with explosives
qassam rocket
• kassam rocket, primitive home-made rocket produced by the palestinian hamas made of iron (2.5 to 3 millimeters thick) filled with explosives
izz ad din al qassam
• (1882-1935) syrian sheikh who was educated at al-azhar university

qassam را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی qassam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )