برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

qanat


(از ریشه ی فارسی: کندآب) قنات، کاریز

معنی qanat در دیکشنری تخصصی

Qanat
[زمین شناسی] کاریز ،قنات - در ایران، یک مجرای زیرزمینی که آب آبیاری را از کوهها به نواحی خشکتر واقع در پایین آن حمل می کند. در فواصل فیمابین، دهانهایی گرد شبیه به دهانه های کوچک آتشفشان دارد
[معدن] قنات (آب های زیرزمینی)
[آب و خاک] قنات
[زمین شناسی] قنات، کاریز عنوانی که در منطقه بیابانی ساحارا (خصوصاً در ماکوومویتانی) برای یک مجرا یا کانال زیرزمینی مصنوعی که در منطق ای کوهپایه ای، به منظور رسیدن به سفره آب حفر شده و آب موجود در سفره آب زیرزمینی را بر پایه نیروی ثقلَ به زمینی پست در مجاورت کوهپایه مورد نظر، هدایت می کند به کار می رود. یک چاه افقی. ریشه کلمه: زبان عربی مقایسه شود با: qanal , karez.
[زمین شناسی] کاریز ، قنات رجوع شود به Qanat واژه مورد استفاده در ایران برای کانال یا مجرای زیرزمینی حفرشده قدیمی، و کمی شیب دار، به نحوی که آب زیرزمینی را توسط گرانش از ریگ های آبرفتی و دامنه تپه ها به زمین های پست و خشک هدایت می کند؛یک چاه افقی . در ایران، یک مجرای زیرزمینی که آب آبیاری را از کوهها به نواحی خشکتر واقع در پایین آن حمل می کند. در فواصل فیمابین، دهانهایی گرد شبیه به دهانه های کوچک آتشفشان دارد

qanat را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی qanat

کلمه : Qanat
املای فارسی : قنات
اشتباه تایپی : ضشدشف
عکس Qanat : در گوگل

آیا معنی qanat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )