برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

qaboos bin said, sultan

معنی کلمه qaboos bin said, sultan به انگلیسی

qaboos bin said, sultan
• qaboos bin said became sultan and prime minister of oman in 1970, when his father, said bin taimur, was deposed. born: 1940.

qaboos bin said, sultan را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی qaboos bin said, sultan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )