برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

q fever

/ˈkju:ˌfi:vər/ /ˈkju:ˌfi:və/

(پزشکی) تب کیو (که توسط کنه ای به نام coxiella burnetii به انسان سرایت می کند)، طب تب کیو که باعک ذات الریه میشود

واژه q fever در جمله های نمونه

1. Q fever and the US military.
[ترجمه ترگمان]تب و ارتش آمریکا
[ترجمه گوگل]س Q و ارتش آمریکا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Inoculation of against Q fever is a key way to prevent the human infection caused C.
[ترجمه ترگمان]مقاومت در برابر تب Q یک روش کلیدی برای جلوگیری از عفونت انسان است
[ترجمه گوگل]تلقیح در برابر تب Q یک راه اصلی برای جلوگیری از عفونت انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To strength the prevention and treatment of Q fever, we have a review on some data of Q fever, including its pathogenesis, epidemiology, pathology, clinical manifestation, prevention and treatment.
[ترجمه ترگمان]برای تقویت پیش‌گیری و درمان تب Q، ما در مورد برخی از داده‌های مربوط به تب Q، از جمله بیماری زا بودن، اپیدمیولوژی، آسیب‌شناسی، ظهور بالینی، پیش‌گیری و درمان، مروری داریم
[ترجمه گوگل]برای تقویت پیشگیری و درمان تب Q، ما در مورد برخی از داده های تب، شامل پاتوژنز، اپیدمیولوژی، پاتولوژی، تظاهرات بالینی، پیشگیری و درمان، بررسی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Q fever caused by Coxiella burnetii is a zoonoses with worldwide dis ...

q fever را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی q fever

کلمه : q fever
املای فارسی : کیو فور
اشتباه تایپی : ض بثرثق
عکس q fever : در گوگل

آیا معنی q fever مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )