برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

Quadratic

/kwɒˈdrætɪk/ /kwɒˈdrætɪk/

معنی: درجه دوم، چهار گانه، وابسته بدرجه دوم هم چندی
معانی دیگر: (جبر) چهاربری، مربعی، درجه ی دوم، زینه ی دوم، کوادراتیک، چهاره ای، (نادر) مربع، چهاربر، منشور قائم

بررسی کلمه Quadratic

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, concerning, or involving mathematical expressions containing a variable that is raised to the second power at most.
اسم ( noun )
• : تعریف: a quadratic equation.

واژه Quadratic در جمله های نمونه

1. quadratic congruence
هم‌نهشتی درجه‌ی دوم

2. quadratic form
فرم کوادراتیک،چهاربردیس

3. Linear and quadratic time trends were included to control for the upward trend in volume.
[ترجمه ترگمان]رونده‌ای زمانی خطی و درجه دو شامل کنترل روند رو به بالا در حجم بود
[ترجمه گوگل]روند خطی و درجه دوم برای کنترل روند صعودی در حجم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One boy was solving a quadratic equation, another was engaged with Euclid.
[ترجمه ترگمان]یک پسر داشت معادله درجه دو را حل می‌کرد، دیگری با اقلیدس مشغول بود
[ترجمه گوگل]یک پسر حل معادله درجه دوم، یکی دیگر با اقلیدس درگیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A method based on quadratic performance index is proposed to plan self-motion trajectories of planar redundant manipulators.
[ترجمه ترگمان]روشی که بر پایه شاخص عملکرد درجه دو قرار دارد، پیشنهاد می‌شود که مسیرهای حرکت خود را طراحی کند
[ترجمه گوگل]یک روش مبتنی بر شاخص عملکرد درجه دوم پیشنهاد شده است تا مسیرهای حرکت خود را از دستکاری های انبساطی مسطح را برنامه ریزی کند
[ترجمه شما] ...

مترادف Quadratic

درجه دوم (صفت)
inferior , quadratic , second-class
چهار گانه (صفت)
fourfold , quadratic , quadripartite , tetraploid
وابسته بدرجه دوم هم چندی (صفت)
quadratic

معنی عبارات مرتبط با Quadratic به فارسی

معادله درجه دوم
(جبر) معادله ی درجه دوم، هم چندی چهاربر

معنی Quadratic در دیکشنری تخصصی

[صنعت] درجه دومی ، نمایی ، کوادراتیک
[ریاضیات] معادله ی درجه ی دوم، مرتبه ی دوم، مربعی، از درجه ی دوم، تربیعی
[صنعت] مسئله تخصیص نمایی (کوادراتیک)
[عمران و معماری] ترکیب کوادراتیک
[ریاضیات] همنهشتی درجه ی دوم
[ریاضیات] همگرایی مرتبه ی دوم، همگرایی مرتبه ی دو همگرایی، درجه ی دو
[عمران و معماری] تقارب درجه دو
[زمین شناسی] مجذور طویل شدگی - مقیاس تغییر طول یک خط، به ویژه مربع نسبت طول نهایی آن به طول اولیه آن(رمزی، 1967).
[شیمی] معادلات درجه دوم
[ریاضیات] معادله ی درجه ی دو
[آمار] معادله درجه دوم
[ریاضیات] فرمول معادله ی درجه ی دوم
[ریاضیات] توسعه ی درجه ی دوم
[ریاضیات] عامل درجه ی دو

معنی کلمه Quadratic به انگلیسی

quadratic
• equation containing terms raised to no higher than the second degree (algebra)
• containing terms raised to no higher than the second degree (algebra)
quadratic equation
• equation in which one of the unknown quantities is squared (mathematics)

Quadratic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما
درجه دو،مرتبه دو
MS. Salimi
شکل درجه‌ی دومِ سه متغیّره
رامین امیری
مربع دوم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quadratic

کلمه : quadratic
املای فارسی : قوادرتیک
اشتباه تایپی : ضعشیقشفهز
عکس quadratic : در گوگل

آیا معنی Quadratic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )