q vector

پیشنهاد کاربران

Q vector ( علوم جَوّ )
واژه مصوب: بُردار کیو
تعریف: بُرداری افقی که واگرایی آن در نظریۀ شبه‏زمین گَرد و نیمه‏زمین گَرد در سمت راست معادلۀ امگا ظاهر می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما