proved area

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نفت] ناحیه ی شناخته شده

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[نفت] ناحیه ی شناخته شده
معنی proved area، مفهوم proved area، تعریف proved area، معرفی proved area، proved area چیست، proved area یعنی چی، proved area یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف p، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف p
کلمه بعدی: proved beyond reasonable doubt
اشتباه تایپی: حقخرثی شقثش
آوا: /پرود آرا/
عکس proved area : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما